Voor NAM stond behouden draagvlak gaswinning voorop na Huizinge-beving

Posted on

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zette na de beving bij Huizinge in 2012 vol in op het behouden van het draagvlak voor de gaswinning. Voormalig directeur Bart van de Leemput vertelde woensdag aan de enquêtecommissie dat hij in die tijd nog dacht dat de problemen in Groningen opgelost konden worden. Een productieverlaging zou niet bijdragen. Het versterken van de huizen en een goede schadeafhandeling wel.

Van de Leemput had toen naar eigen niet door hoe “lastig die opdracht zou zijn”. De beving bij Huizinge leidde tot duizenden schademeldingen. Ook werd duidelijk dat veel huizen niet veilig waren.

Tot op de dag van vandaag schiet het nog steeds niet op met de versterking. In totaal moeten nog zeker ruim dertienduizend huizen versterkt worden. Sinds de start zijn ongeveer 2.600 woningen aangepakt.

De toezichthouder adviseerde de minister van Economische Zaken (EZ) Henk Kamp na de beving bij Huizinge om de gaswinning te verlagen. Uit onderzoek bleek namelijk dat er zwaardere bevingen konden komen dan werd gedacht. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou een productieverlaging de veiligheid ten goede komen.

De NAM was hier niet van overtuigd. De bevingen zouden toch wel komen. “Als je 10 procent van de productie haalt, komen de bevingen 10 procent later.” Volgens van de Leemput zou uitstel bijdragen aan schijnveiligheid. De NAM zag toen ook niet in dat het vertragen van de bevingen tijd zou opleveren voor het versterken van de huizen.

Van de Leemput was van 2009 tot 2014 directeur van de NAM. Dit bedrijf van Shell en ExxonMobil haalt in Nederland aardgas uit de grond.

‘Het advies kwam met nogal wat buskruit’

Minister Kamp volgde het advies van SodM niet op. Er zou eerst meer onderzoek moeten komen. De NAM had hier sterk voor gelobbyd.

Stan Dessens vond het een “verstandig besluit”, vertelde hij woensdagmiddag aan de commissie tijdens zijn verhoor. Dessens was in die tijd lid van het College van Beheer voor de Maatschap Groningen. In deze maatschap bepalen de oliebedrijven en het Rijk samen het gaswinningsbeleid.

Dessens zat aan tafel als vertegenwoordiger van staatsonderneming EBN. Een rol die hem goed paste, want hij was van 1988 tot 1999 topambtenaar op het ministerie.

“Het advies kwam met nogal wat buskruit. Dat was niet mis natuurlijk”, vertelde Dessens. Volgens hem kon de gaswinning niet zomaar verlaagd worden. Het zou een groot effect op de leveringszekerheid en exportcontracten hebben. Dit maakte dat Dessens er “bedachtzaam” in stond. Daarnaast moest hij naar eigen zeggen ook de financiële belangen van de Staat behartigen.

In 2013 werd juist méér gas gewonnen

In datzelfde jaar bleek de gaswinning juist nog hoger uit te vallen. “Dat is op zijn minst onhandig geweest, zo niet erger”, zei Van de Leemput. De voormalige NAM-directeur heeft naar eigen zeggen “een paar keer zijn vinger opgestoken”. Hij vroeg zich af of zo’n hoge winning wel verstandig was.

Voor veel Groningers is het nog steeds een open wond dat de gaswinning in plaats van verlaagd juist verhoogd werd. “Het besef van ‘wat hier gebeurt, is bijna niet acceptabel voor de Groningers’ is op de een of andere manier niet ingedaald”, vertelde Van de Leemput.

De commissieleden vroegen ook Dessens naar de hogere gaswinning. “We waren daar redelijk verbaasd over. Verdorie, dit was toch wel een dingetje. Eufemistisch gezegd, want dit was een groot ding.”

‘Minister zou hogere gaswinning geen probleem hebben gevonden’

Dessens zat in dat jaar niet alleen bij vergaderingen van de Maatschap Groningen. Ook was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van GasTerra. Dit handelshuis bepaalt de hoogte van de gaswinning. Het is voor de helft in handen van de Staat en voor de helft in handen van Shell en ExxonMobil.

De directeur van GasTerra vertelde dat hij contact had met het ministerie. “Die vonden het (de hogere gaswinning, red.) geen probleem.”

GasTerra werd niet ingelicht over SodM-advies

De commissie wilde ook nog specifiek van Dessens weten hoe het kon dat GasTerra de productie verhoogde, terwijl er sprake was onzekerheid over de bevingen in Groningen.

Het complexe gasgebouw (alle partijen samen) moest er juist voor zorgen dat de belangen rondom de gaswinning, dus ook de veiligheid, afgestemd konden worden met de productiekant. Daarom zat Dessens bijvoorbeeld én aan tafel bij de Maatschap én aan tafel bij GasTerra.

Dessens was er duidelijk over. In het najaar van 2012, toen er bij de Maatschap Groningen al bekend was dat SodM adviseerde om de gaswinning te verlagen, hield hij zijn mond tegen GasTerra.

Als het handelshuis deze informatie zou kennen, moest het dit delen met de gasmarkt. Dit zou grote invloed hebben gehad op de positie van het Nederlandse handelshuis.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services