Vernuftig ‘rekenkunstje’ Rijkswaterstaat zorgt voor extra water in Nederrijn

Posted on

Rivierkundigen van Rijkswaterstaat hebben er met ingewikkelde berekeningen voor gezorgd dat er de komende dagen extra water kan worden vastgehouden in de Nederrijn tussen Driel en Amerongen. Dat is goed nieuws, want zo is er meer water in het uitgedroogde gebied rond de rivieren. Extra beperkingen voor de scheepvaart zijn daardoor nog niet nodig.

Rivierkundige Sander Engelen van de dienst noemt het “super” dat het is gelukt.

Het waterpeil van de Rijn is de afgelopen dagen iets gestegen en zal nog verder stijgen door hevige regenbuien in Zwitserland. Maar vanaf volgende week zakt de waterstand weer. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen bedacht hoe het kleine beetje extra zoetwater vastgehouden kan worden, zonder dat de al extreem lage waterstand van de IJssel en dat van het IJsselmeer zakt.

De dienst maakt gebruik van de grote stuw bij Driel. Die wordt ook wel ‘de kraan van Nederland’ genoemd, omdat via Driel water in het hoofdwatersysteem in Nederland geregeld wordt. Vanaf woensdag wordt extra water naar Driel gestuurd.

Het water tussen Driel en Amerongen stond al lang veel te laag. Door meer water aan te voeren, gaat het waterpeil omhoog en kan dat worden vastgehouden voor de waterbehoefte in de rest van Nederland.

Het extra water bij Driel zorgt ook voor verlichting van de verzilting in West-Nederland. Kort geleden is de stuw bij Hagestein in de Lek op een kier gezet, omdat de rivieren geen tegendruk meer konden bieden tegen het zoute water dat vanaf de Noordzee het land instroomt. Via de stuw stroomde meer water richting zee. De stuw gaat nu weer dicht, aldus Rijkswaterstaat.

De stuw bij Driel met hoogwater in februari 2021.

De stuw bij Driel met hoogwater in februari 2021.

Foto: ANP

Zuinigheid met grondwater en drinkwater blijft nodig

Het al geldende verbod op sproeien met oppervlaktewater voor de Veluwe wordt per 26 augustus uitgebreid voor het gebied bij het Valleikanaal. Voor de Veluwe geldt ook een beperking voor het gebruik van grondwater “om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen”. Hier golden al verboden voor het sproeien met oppervlaktewater.

De eerdere oproep aan iedereen om zuinig om te gaan met drinkwater blijft “onverminderd van kracht”, benadrukt voorzitter Michele Blom van het Managementteam Watertekorten (MTW). “De verschillen in Nederland zijn nog steeds groot, waardoor in sommige delen van het land de boeren, landbouw, natuur en scheepvaart meer last ondervinden van de droogte en toegepaste maatregelen.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services