Terugblik verhoren: Kamp had eerste jaren weinig grip op gasdossier

Posted on

Hoewel er reikhalzend werd uitgekeken naar het verhoor van oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken), bood vooral het verhoor van zijn oud-topambtenaar Mark Dierikx deze week nieuwe inzichten. Beetje bij beetje krijgt de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de Groningse gaswinning een beeld van de gang van zaken.

De agenda voor de derde week van de verhoren was veelbelovend. Op maandag stond de relatie tussen de regio en de Haagse politiek centraal.

Daarna waren de grote spelers van het gasgebouw aan de beurt. Dit is geen echt gebouw. Het is de naam voor de complexe structuur van alle betrokken partijen in de gasketen. Aan de grondslag lag de publiek-private samenwerking tussen de Staat en de oliebedrijven Shell en ExxonMobil.

Op vrijdag moest oud-minister Kamp getuigen. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de Groningse gaswinning. Kamp was vijf jaar lang verantwoordelijk voor dat dossier. De commissie heeft zijn verhoor dan ook opgeknipt in twee delen.

Deze week stonden twee vragen centraal. Waarom verlaagde Kamp in 2013 niet uit voorzorg de gaswinning? En hoe kan het dat er juist meer gas is gewonnen in dat jaar?

Kamp beschikte op belangrijk moment niet over alle informatie

Kamp gaf het bekende antwoord: de informatie die hij had was “onvoldoende” en “niet goed onderbouwd”. Hij stelde daarom het nemen van een besluit uit. Er moest eerst meer onderzoek komen.

Tegelijkertijd stond “de veiligheid op de eerste plaats”, vertelde Kamp. Al woog de zogeheten leveringszekerheid even zwaar mee, zo bleek uit zijn verhaal. “Als mensen in de kou komen te zitten kan dat catastrofale gevolgen hebben”, zei de oud-minister.

Zijn ministerie had toen wel degelijk informatie over de leveringszekerheid. Ambtenaren hadden gasverkoper GasTerra gevraagd om berekeningen, bleek uit eerdere verhoren. Er was mogelijk 20 miljard kuub minder gas nodig. Deze informatie kwam nooit bij Kamp terecht, erkende oud-topambtenaar Dierikx deze week.

Oud-topambtenaar had belangrijke positie

De oud-topambtenaar had een grote positie binnen het gasgebouw. Dierikx zat als regeringsvertegenwoordiger aan tafel bij GasTerra en bij Maatschap Groningen. Op de ene plek werden besluiten genomen over de verkoop van het gas. Op de andere plek werden besluiten genomen over het beleid.

Aan beide tafels zaten dezelfde mensen zodat beide zaken hand in hand liepen. Het waren naast Dierikx vertegenwoordigers van staatsonderneming EBN en van Shell en ExxonMobil.

Dierikx zat er “op persoonlijke titel”, vertelde hij. Hij gaf alleen een terugkoppeling aan de minister als “daar noodzaak toe was”.

Kamp had ‘rotgevoel’ over onjuiste cijfers van hogere winning

Zo stemde Dierikx eind 2012 in met het businessplan van GasTerra voor 2013. Daarin stond het doel 48,9 miljard kuub gas uit het Groningenveld te verkopen. Ruim 1 miljard kuub meer dan het jaar ervoor. Kamp werd hier niet van op de hoogte gesteld.

Dat jaar viel de winning ook nog eens 5 miljard kuub hoger uit. Kamp hoorde dat in mei, maar greep opnieuw niet in. Er was op dat moment nog steeds niet genoeg kennis, verklaarde hij.

De hogere productie was een grote klap voor de Groningers. Kamp zei in die tijd dat er onder meer extra gas was gewonnen vanwege de koudere winter. Dat werd tot deze week nog aangenomen.

Kamp vertelde dat deze informatie niet blijkt te kloppen. Hij hoorde in 2015 dat de cijfers over de productie niet klopten. Zo was niet 3, maar 1,5 miljard kuub gas nodig geweest voor de koude winter. Er was blijkbaar Gronings gas vermengd met ander gas zodat GasTerra dit kon verkopen op de gasmarkt. Kamp had er “een “rotgevoel” over toen hij het hoorde.

Toch zaten er ook mensen van de overheid aan tafel bij GasTerra: de topambtenaar en twee vertegenwoordigers van staatsonderneming EBN.

Kamp had verantwoordelijkheid, maar zat niet aan tafel

De commissie probeerde uit te vissen of Kamp zich wel voldoende bewust was van het functioneren van het gasgebouw. “EBN was vooral een probleem”, reflecteerde Kamp. De staatsonderneming ging “behoorlijk haar eigen gang”.

De commissie vroeg ook Dierikx naar het gasgebouw. Volgens de oud-topambtenaar voelde Kamp zich in 2013 steeds minder op z’n gemak. “Hij droeg wel de verantwoordelijkheid voor de posities die de topambtenaar innam, maar was daar niet bij betrokken.”

In november 2013 stelde Kamp een nota op met kritische vragen over de opzet. Hij was toen al een jaar minister van Economische Zaken. En bovendien op cruciale momenten niet op de hoogte gebracht. Kamp had in die jaren dus weinig grip op het gasdossier.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services