Pas twintig boeren gingen sinds 2020 akkoord met uitkoopregeling van het Rijk

Posted on

De eerste uitkoopregeling voor boeren die de stikstofuitstoot moet verminderen, is nog geen groot succes. In heel Nederland hebben sinds 2020 pas twintig boeren zich laten uitkopen door het Rijk, blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle twaalf provincies.

Het gaat om de uitkoopregeling voor zogenoemde piekbelasters: boeren met boerderijen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De agrarische sector is de grootste uitstoter van ammoniak. Dat komt door onder meer mest van koeien en varkens, die door boeren over hun land wordt uitgereden.

Zeker 750 bedrijven kwamen volgens de provincies in aanmerking voor een vrijwillige uitkoopregeling. Na ruim twee jaar is met pas twintig veebedrijven daadwerkelijk een akkoord gesloten. Van het gereserveerde bedrag van 350 miljoen euro is maar een klein deel uitgegeven.

De provincies zien de “voortdurend wisselende voorwaarden” van het Rijk als de voornaamste reden waarom het niet stormloopt. De “woest aantrekkelijke regeling” waar stikstofminister Christianne van der Wal eerder over sprak, zou boeren juist huiverig hebben gemaakt.

Van der Wal erkent dat het aantal aanmeldingen “mondjesmaat op gang komt”. Ze wijst erop dat de opkoopregeling is verlengd tot december en hoopt dat boeren zich voor die tijd alsnog melden. “De eerste boeren worden nu opgekocht, maar het zijn langdurige trajecten. Dit doe je niet van maandag op dinsdag.”

De provincies verwachten niet dat de komende maanden veel nieuwe uitkoopcontracten zullen worden getekend – hooguit nog “enkele tientallen”.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services