OM, Defensie en marechaussee hielden rapport over mortierongeluk Mali geheim

Posted on

Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie (OM) wisten dat achterstallig onderhoud de oorzaak was van het fatale mortierongeluk in Mali in 2016, maar brachten dat niet naar buiten. In plaats daarvan hielden ze vast aan eigen onderzoeken, ook toen duidelijk werd dat die hoogstwaarschijnlijk niet konden kloppen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na aanvullend onderzoek.

De OVV publiceerde in 2017 een snoeihard rapport waaruit bleek dat Defensie “ernstig tekort was geschoten”. De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was.

Door vocht en warmte werd de granaat schokgevoelig. Dit veroorzaakte de vroegtijdige ontploffing. Bij het mortierongeluk kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en raakte een derde ernstig gewond.

Defensie en de Koninklijke Marechaussee kwamen met eigen, andere onderzoeken en plaatsten vraagtekens bij de OVV-conclusies. Volgens Defensie was een fabricagefout de oorzaak van het ongeval. Door deze fout zou de granaat op scherp hebben gestaan.

Omdat de feitenonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee en de OVV niet eensluidend zijn over de toedracht, besloot het OM begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. Een Brits expertrapport dat in 2019 in opdracht van het OM was gemaakt onderschreef de conclusies van de OVV, maar dat werd niet met Defensie gedeeld.

De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) kwamen op 6 juli 2016 om het leven tijdens een oefening in Mali. Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie trad af na de verschijning van het OVV-rapport.

Nabestaanden willen vervolging Defensie

De nabestaanden van Hoving en Roggeveld willen een strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenis, meldt hun advocaat Michael Ruperti. Het OM wilde daar eerder niet aan beginnen omdat er geen eenduidigheid over de oorzaak zou zijn.

Volgens Ruperti hebben de Koninklijke Marechaussee en het OM “gebrekkig onderzoek” gedaan en de verkeerde conclusies getrokken. De nabestaanden zijn blij met het nieuwe rapport van de OVV, zegt hij.

“Wat ons betreft is er sprake van een doofpot tot op het hoogste niveau bij Defensie”, zegt de raadsman. Volgens hem heeft de leider van het onderzoek naar het ongeval bij Defensie ook gezegd dat hoge militairen niet de waarheid hebben verteld. “Er zijn feiten achtergehouden.”

Het ministerie van Defensie erkent dat het “eerder meer” informatie had moeten delen met de OVV. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) spreekt in een brief aan de Kamer van een “pijnlijke constatering”.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services