Kabinet benadrukt ook in tweede gesprek met boerenclubs: stikstofdoelen blijven

Posted on

Een tweede gesprek tussen boerenorganisaties en kabinetsleden onder leiding van Johan Remkes heeft er niet toe geleid dat er kan worden gemorreld aan de stikstofdoelen. Land- en tuinbouworganisatie LTO en actiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie hadden aanpassing van het beleid als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het overleg, maar het kabinet houdt voet bij stuk.

“Op dit moment staat 2030 niet ter discussie”, zei Johan Remkes, nadat hij woensdag urenlang met de boerenorganisaties en kabinetsleden had gesproken. Daarmee blijft het kabinetsdoel staan dat over acht jaar de stikstofuitstoot landelijk gehalveerd moet zijn.

Dat doel stond opeens wel ter discussie toen CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra eerder deze maand zei dat dat doel voor zijn partij “niet heilig” is. LTO, FDF en Agractie hopen vurig dat het doel op zijn minst wordt verschoven naar 2035. Vooralsnog blijft ‘2030’ dus gewoon kabinetsbeleid.

Het kabinet had al keer op keer herhaald dat de gesprekken met Remkes geen onderhandelingen zijn. Maar het lijkt er toch op dat de boerenclubs op enkele punten hun zin hebben gekregen.

Kabinet beweegt mee met boeren in KDW-discussie

Zo heeft het kabinet toegezegd dat er wordt gekeken naar een vervanging van de kritische depositiewaarde (KDW). De KDW is de grens van stikstofvervuiling waar natuurgebieden onder moeten komen om weer te kunnen herstellen.

Als de stikstoftoevoer boven die grens blijft, gaat het gebied steeds verder achteruit. Onder die depositiegrens neemt de stikstofvervuiling af en is (op lange termijn) weer herstel van de natuur mogelijk. In de milieuwetenschap staat dit niet ter discussie.

Op basis van de KDW worden bouwvergunningen afgegeven. Daarom kan het instrument niet in één keer van tafel.

“Je hebt een systeem nodig wat robuust is voor de vergunningverlening en wat ook sturing geeft op wat je moet bereiken om de instandhouding van de natuur in Nederland goed te houden”, zei premier Mark Rutte na afloop. Hij was samen met onder anderen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) namens het kabinet aanwezig.

“Niemand is getrouwd met een afkorting, maar een alternatief moet juridisch houdbaar zijn”, zei Rutte over de KDW. Er wordt nu gezocht naar een alternatief waarbij de uitstoot van stikstof wordt gemeten. Een wens van de boeren, omdat zij wel invloed hebben op emissie, maar niet op neerslag.

Remkes: ‘Geen spijt van het gesprek’

Remkes zei dat er vooruitgang is geboekt, “hoewel dat in de ogen van sommigen te weinig zal zijn”.

Van termen als “constructief” bleef hij weg. “Ik zal niet in dat soort politiek correcte taal vervallen. Laat ik het zo zeggen: ik heb geen spijt van dit gesprek.”

Remkes verwacht in de tweede week van september met zijn bevindingen te komen. “Dat heeft niet alleen betrekking op stikstof, maar ook op het perspectief voor de boeren. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Remkes heeft afgesproken dat dit gezelschap (LTO, FDF, Agractie en de kabinetsdelegatie met onder anderen Rutte en Van der Wal) over zes weken opnieuw bij elkaar komt. Dan bespreken ze welke voortgang er op de afgesproken punten is geboekt.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services