Jullie vragen over de asielcrisis: ‘Instroom niet groter dan in eerdere jaren’

Posted on

Onze verslaggever Priscilla Slomp, die de asielcrisis al maanden op de voet volgt, gaf een uur lang antwoorden op jullie vragen over het asielbeleid. Zie hier een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Lezer: Kunnen de vluchtelingen bij Ter Apel niet ergens anders worden opgevangen? In lege gymzalen bijvoorbeeld?

In principe is dat ook de bedoeling. Omdat alle azc’s vol zitten en de problemen niet zo tijdelijk bleken, heeft het kabinet besloten om gebruik te maken van crisisnoodopvang. Dit zijn bijvoorbeeld gymzalen. Maar asielzoekers die daarheen worden gebracht, moeten alsnog weer terug naar Ter Apel om zich aan te melden. Omdat het daar nu zo chaotisch en druk is, zijn veel asielzoekers bang dat ze hun aanmelding missen. Dan kiezen ze er soms voor om maar buiten bij Ter Apel te blijven wachten en slapen. Tegelijkertijd is er soms ook een tekort aan zulke locaties en veldbedden. Dat kan per dag verschillen.

Lezer: Is de instroom nu groter dan in de afgelopen jaren? Zo ja, wat is de oorzaak hiervan?

Nee, al komen er wel meer asielzoekers naar Nederland dan tijdens de coronacrisis. In de eerste helft van dit jaar zijn ongeveer 20.000 asielaanvragen gedaan. In 2015 waren het er bijvoorbeeld bijna 60.000. In de jaren daarna kwamen er tussen de 30.000 en 40.000 asielzoekers naar ons land. Dit jaar is de instroom iets groter, doordat er vooral meer nareizigers komen. Dit zijn familieleden van statushouders (asielzoekers die hier mogen blijven). Deze groep kwam tijdens de coronacrisis niet vanwege de reisbeperkingen. Er is dus een soort inhaalslag gaande.

Lezer: Wordt Nederland in verhouding vaker door vluchtelingen uitgekozen om asiel in aan te vragen dan andere landen?

Dit verschilt per land en ook per groep asielzoekers. Er verscheen vorige maand een rapport van de IND over minderjarige asielzoekers die alleen reizen. Het aantal dat naar Nederland komt, bleek namelijk te stijgen. Dit aantal is ook groter dan in andere landen. Volgens de IND komt dit mede doordat het doen van een nareisverzoek voor andere familieleden hier anders geregeld is dan in andere Europese landen. De kinderen hebben vaak het idee dat het hier makkelijker is. Ook komen er naar Nederland relatief veel Syriërs. Dat kan komen doordat hier al veel Syriërs wonen en ze Nederland daardoor kennen.

Lezer: Klopt het dat er in verhouding meer mannen zijn dan vrouwen? Wat zijn de percentages en waarom is die verhouding zo?

Ja, dat klopt. Dat is bijvoorbeeld te zien bij het CBS. Afgelopen juni was bijna 60 procent man, ruim 13 procent vrouw en de rest kind. Volgens VluchtelingenWerk komt dit doordat de reis vaak gevaarlijk is en het veel geld kost. De mannen gaan dan vaak eerst en laten hun gezin daarna via gezinshereniging overkomen.

Benieuwd naar alle vragen en antwoorden? Die lees je hier terug.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services